cargoGO atnaujino ISO sertifikatus – ISO 9001:2015 ir  ISO 14001:2015. 

ISO 9001 yra Kokybės vadybos sistemos standartas, kuris apima pažangiausių pasaulio įmonių valdymo patirtis, sudėtas į vieną bendrą reikalavimų rinkinį. Standarto reikalavimai remiasi 8 pažangiais šiuolaikinės vadybos principais, kurie padeda sukurti efektyvią kokybės valdymo sistemą.  

ISO 14001 yra Aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikavimas. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas aplinkosaugos aspektų valdymui. Šio standarto reikalavimai nurodo, kaip turi būti organizuojama gamybos ir valdymo sistema, siekiant tikslų aplinkosaugos srityje ir minimizuojant įmonės veiklos poveikį aplinkai. Šio standarto įgyvendinimas reiškia, kad įmonės veikla atitinka aplinkai draugiškam verslui keliamus reikalavimus. 

ISO standartizavimas reiškia, kad įmonės veikla atitinka numatytus tarptautinius kokybės standartus ir leidžia efektyviai veikti tarptautinėse rinkose, palengvina dalyvavimą viešųjų pirkimų konkursuose, suteikia pasitikėjimo klientų ir verslo partnerių akyse.  

Veikdama pagal šiuos standartus, įmonė įsipareigoja nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, gerinti ryšius su klientais, partneriais ir tiekėjais, skatinti darbuotojų mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą, garantuoti saugias ir sveikas darbo sąlygas, vykdyti taršos prevenciją, atsakingai naudoti gamtinius išteklius, bei teikti klientams paslaugas, atitinkančias šiuose standartuose numatytus reikalavimus.