APIE MUS

cargoGO – įmonių grupė, kurios pagrindinė veikla – tarptautiniai ir vietiniai pervežimai kelių transportu Lietuvoje ir Vakarų Europoje.
Per daugiau nei 20 veiklos metų įmonių grupė vystėsi ir augo. Šiandien cargoGO yra sukūrusi daugiau nei 2000 darbo vietų ir valdo 1100 transporto priemonių parką.

MŪSŲ PAŽADAS

Mes, cargoGO komanda, suprantame, kad logistika – tai viena esminių bet kurio verslo sėkmės dedamųjų. Todėl esame įsipareigoję padėti klientų verslams patikimai ir efektyviai valdyti savo tiekimo grandines ir taip augti. Tikime, kad nuolat ateičiai pasiruošusi tiekimo grandinių infrastruktūra yra raktas į tvarų augimą, tad nenuilstamai dirbame užtikrindami, kad mūsų klientai visada būtų žingsniu priekyje.

Puikiai suprantame ir atsakingo išteklių valdymo svarbą, tad siekiame juos optimizuoti, mažinti savo veiklos pėdsaką bei kaštus, tuo pat metu išlaikydami aukštą kokybės ir saugos kartelę.

Svarbia mūsų aplinkosauginio tvarumo dalimi yra ir mūsų siekis bei įsipareigojimas tapti CO2 neutraliu verslu diegiant žaliąsias praktikas, mažinant emisijas ir investuojant į atsinaujinančios energijos šaltinius bei technologijas.

Su cargoGO galite būti užtikrinti – jūsų logistikos poreikiai yra kompetentingose rankose, o mes visada dedame bei dėsime visas pastangas, jog pasiektumėte savo verslo tikslus, tuo pačiu išsaugodami ateities kartoms ir mūsų planetą.

MŪSŲ VIZIJA

Tapti pavyzdine logistikos kompanija.

MŪSŲ MISIJA

Kurti lengvesnį gyvenimą savo klientams, partneriams ir sau.

VERTYBĖS

Profesionalumas

Gebėjimas prisitaikyti prie greitai besikeičiančių rinkos sąlygų ir kliento poreikių, orientavimasis į išskirtinai aukštos kokybės paslaugas, misija grįsta lyderystė ir profesionalumas kasdienėje veikloje.

Nuolatinis tobulėjimas

cargoGO darbuotojai įgyvendina išsikeltus tikslus bei ugdydami profesines kompetencijas siekia auksčiausių rezultatų.

Darbuotojų motyvacija

cargoGO komanda greitai atlieka užduotis, imasi iniciatyvos, generuoja idėjas ir prisideda prie jų įgyvendinimo.

Patikimumas ir atsakomybė

Finansinis atsakingumas ir sąžiningumas lemia mūsų klientų pasitikėjimą. Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už įmonės skaidrumą, konfidencialios informacijos apsaugą, savo pareigų, darbo užduočių ir įsipareigojimų vykdymą.

VADOVŲ KOMANDA

Osvaldas Švitra

Generalinis direktorius „cargoGO Logistics“ ir „cargoGO Group“ | Valdybos narys

Pranas Pernaravičius

Vairuotojų valdymo departamento direktorius | Atstovybės Uzbekistane direktorius

Agnė Nausėdaitė

Finansų direktorė

Evaldas Krasauskas

Ekspedicijos skyriaus vadovas

Adrija Repečkė

Personalo vadovė

Stanislav Gručkovskij

Technikos skyriaus vadovas

Dmitrij Sokolov

Transporto departamento vadovas

Danielis Daškevičius

Pardavimų ir klientų patirties valdymo skyriaus vadovas

Ivona Dubicka

Transporto apskaitos skyriaus vadovė

Anna Voronecka

Vairuotojų valdymo skyriaus vadovė

KOKYBĖS IR TVARUMO POLITIKA

Logistikos kompanija cargoGO vadovaujasi aukštais paslaugų kokybės standartais ir siekiant nepriekaištingo klientų aptarnavimo pasitelkia modernias technologijas, dirba su motyvuota komanda, užtikrina sklandų procesų įgyvendinimą bei greitą problemų sprendimą pervežant krovinius kelių transportu visoje Europoje.

  • Vykdyti veiklą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius logistikos sektoriaus veiklą, ir kitus reikalavimus, kuriuos organizacija įsipareigoja vykdyti, kad atitiktų ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos ir ISO 14001:2015 aplinkosaugos gerinimo reikalavimus;
  • Nuolat gerinti valdymo sistemos efektyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių ir darbuotojų pateiktą informaciją;
  • Nuolat gerinti ilgalaikius santykius su partneriais ir tiekėjais; skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą;
  • Diegti naujoves ir ieškoti sprendimų, kaip gerinti paslaugų teikimo kokybę;
  • Užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojams suprasti savo atsakomybę rūpinantis savo ir kitų saugumu bei sveikata;
  • Ugdyti darbuotojų tvarumo sąmoningumą, vykdyti taršos prevenciją saugiai ir atsakingai naudojant gamtos išteklius ir tvarkant atliekas;
  • Racionaliai naudoti energiją ir gamtos išteklius;
  • Įgyvendinti nelaimingų atsitikimų ir incidentų prevencijos priemones;
  • Nuolat gerinti integruotos vadybos sistemos veikimą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, taip pat klientų ir partnerių atsiliepimus.
Mūsų tikslas ir įsipareigojimas - teikti klientams aukštos kokybės paslaugas, atitinkančias ISO 9001, ISO 14001 ir teisės aktų reikalavimus.

MŪSŲ PARTNERIAI