cargoGO Grupės įmonių

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
  Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip cargoGO Grupė tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau aptartais tikslais.
  Šioje Privatumo politikoje vartojama sąvoka „Jūs“ arba „Duomenų subjektas“ reiškia cargoGO Grupės klientų atstovus/darbuotojus, cargoGO Grupės partnerius, tiekėjus arba partnerių, tiekėjų atstovus/darbuotojus, interneto svetainės lankytojus ar kitus asmenis, kurie kreipiasi į cargoGO Grupės įmones.
 2. Apie cargoGO Grupę
  cargoGO Grupė reiškia įmonių grupę, kurią sudaro žemiau nurodytos įmonės:
  1. UAB „cargoGO Group“, juridinio asmens kodas 304051372, buveinė adresu Laisvės pr. 10,Vilnius;
  2. UAB „cargoGO Logistics“, juridinio asmens kodas 302337649, buveinė adresu Laisvės pr. 10, LT – 04215, Vilnius;
  3. UAB „Saturn transport“, juridinio asmens kodas 306167621, buveinė adresu Minsko pl. 26A, Vilnius;
  4. UAB „Sun transport“, juridinio asmens kodas 306167678, buveinė adresu Minsko pl. 26A, Vilnius;
  5. UAB „Jupiter transport“, juridinio asmens kodas 306167660, buveinė adresu Minsko pl. 26A, Vilnius;
  6. UAB „TL TRANSPORT“, juridinio asmens kodas 302450216, buveinė adresu Minsko pl. 26A, Vilnius;
  7. UAB „Transaibė“, juridinio asmens kodas 135997714, buveinė adresu Minsko pl. 26A, Vilnius;
  8. UAB „DD transportas“, juridinio asmens kodas 302877307, buveinė Minsko pl. 26A, Vilnius;
  Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais [email protected]
 3. Kas yra asmens duomenys?
  Asmens duomenys yra bet kokia cargoGO Grupės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu, pavyzdžiui vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.
  Bet kokiu atveju visi mūsų surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais.
 4. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kokiais tikslais?
  Žemiau nurodytoje lentelėje pateikiami Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas ir tvarkomi asmens duomenis:
  Tvarkymo tikslas Asmens duomenys Teisinis pagrindas
  Sutarties su klientais (partneriais, tiekėjais) sudarymas arba ikisutartinių veiksmų atlikimas Kliento (partnerio, tiekėjo) darbuotojų/atstovų vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys) ir kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys Teisėtas interesas
  Sutarties su klientais (partneriais, tiekėjais) vykdymas Kliento (partnerio, tiekėjo) darbuotojų/atstovų vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys) ir kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys Teisėtas interesas
  Sutarties su partneriais, tiekėjais (fiziniais asmenimis) sudarymas arba ikisutartinių veiksmų atlikimas Partnerio, tiekėjo vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris, sąskaitos duomenys, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys) ir kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys Veiksmų prieš sudarant sutartį atlikimas
  Sutarties su partneriais, tiekėjais (fiziniais asmenimis) vykdymas Partnerio, tiekėjo vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris, sąskaitos duomenys, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys), prekių ir paslaugų pobūdis, finansiniai duomenys (atsiskaitymai) ir kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys Sutarties vykdymas
  Siekiant tobulinti prekių/ paslaugų kokybę, infrastruktūrą cargoGO Grupės interneto svetainėje atliktų veiksmų istorija, techninė informacija, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuriuo Duomenų subjekto kompiuteris prijungtas prie interneto, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, operacinę sistemą ir platformą, naudojamo įrenginio tipą Teisėtas interesas
  Tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba gaunant atsiliepimus apie cargoGO grupės įmonių teikiamas paslaugas, prekes Duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys) Sutikimas
  Pateikti atsakymą, kai susisiekiate su cargoGO Grupės įmonėmis per cargoGO Grupės interneto svetainę arba kitomis ryšio priemonėmis Duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys). Sutikimas
  Archyvavimas Kliento (partnerio, tiekėjo) darbuotojų/atstovų vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys) ir kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys Teisinė prievolė arba teisėtas interesas
  Teisių bei teisėtų interesų gynimas Kliento (partnerio, tiekėjo) darbuotojų/atstovų vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys) ir kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys

  Partnerio, tiekėjo vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris, sąskaitos duomenys, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), korespondencijos turinys (išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, el. laiškų, laiškų ar kitų formų komunikacijos turinys), prekių ir paslaugų pobūdis, finansiniai duomenys (atsiskaitymai, skolos) ir kiti Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys

  Teisėtas interesas
 5. Socialinės žiniasklaidos priemonės
  Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
  Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau – Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias Socialines paskyras:
  1. Paskyrą cargoGO.eu socialiniame tinkle Facebook;
  2. Paskyrą cargoGO.eu socialiniame tinkle Instagram;
  3. Paskyrą cargoGO socialiniame tinkle LinkedIn.
  Socialinėse paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu teisėto intereso pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).
  Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą.
  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
 6. Tiesioginė rinkodara
  Jei esate cargoGO Grupės įmonių klientai, jų atstovai/darbuotojai (t. y. jau naudojatės mūsų paslaugomis, perkate prekes), Jūsų el. pašto adresą galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau tik dėl prekių ir (arba) paslaugų, kurios yra panašios arba susijusios su mūsų įprastai teikiamos paslaugomis arba parduodamomis prekėmis, ir tik tuo atveju, jei neprieštaraujate tokiam Jūsų el. pašto adreso naudojimui. Jums taip pat suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio Jūsų kontaktinių duomenų naudojimo.
  Kitais atvejais Jūsų asmens duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais tik tuo atveju, jei iš anksto duodate mums sutikimą dėl tokio duomenų naudojimo.
  Turime teisę siūlyti Jums mūsų partnerių ar kitų trečiųjų šalių teikiamas paslaugas arba sužinoti Jūsų nuomonę įvairiais klausimais, susijusiais su mūsų partneriais ar kitomis trečiosiomis šalimis, atsižvelgdami į teisinį pagrindą, t. y. Jūsų išankstinį sutikimą.
  Jei nesutinkate gauti šių mūsų, mūsų partnerių ar trečiųjų šalių siūlomų rinkodaros pranešimų, tai neturės jokios įtakos paslaugų ar prekių teikimui Jums, kaip klientui.
  Suteikiame aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę neduoti sutikimo arba bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti mūsų rinkodaros pranešimus. Kiekviename el. paštu siunčiamame pranešime nurodome, kad turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir atsisakyti gauti iš mūsų pranešimus. Galėsite atsisakyti gauti mūsų rinkodaros pranešimus paspausdami atitinkamą nuorodą kiekviename iš mūsų gautame rinkodaros el. laiške.
 7. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes
  Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, cargoGO Grupė imsis visų būtinų veiksmų, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos, ir užtikrins, kad jie būtų saugomi ir perduodami laikantis asmens duomenims taikomų teisinių reikalavimų. Tai gali būti daroma įvairiais būdais, pavyzdžiui:
  1. valstybė, į kurią siunčiame asmens duomenis, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje užtikrina tinkamo lygio apsaugą;
  2. gavėjas yra pasirašęs arba jo paslaugų teikimo sutartyje yra standartinės Europos Komisijos patvirtintos sutarčių sąlygos;
  3. gautas specialus priežiūros institucijos leidimas.
  Asmens duomenis į trečiąją šalį galime perduoti imdamiesi kitų būdų, jei jie užtikrina tinkamas apsaugos priemones, kaip nurodyta BDAR, arba remdamiesi nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
  Aukščiau nurodytos priemonės nėra taikomos, jei asmens duomenų perdavimas už EEE ribų yra būtinas Jūsų ir cargoGO Grupės įmonės sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi Jūsų prašymu, įgyvendinti.
 8. Duomenų gavimas ir atskleidimas
  Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, klientų, partnerių, tiekėjų ir kitų kontrahentų.
  Mes atskleidžiame informaciją apie Jus žemiau išvardintiems subjektams:
  1. cargoGO Grupės įmonių akcininkams;
  2. cargoGO Grupės įmonėms;
  3. teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą (siekiant apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju);
  4. teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
  5. auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
  6. cargoGO Grupės įmonių teisių ir pareigų perėmėjams (ketinant parduoti cargoGO Grupės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui arba pardavus cargoGO Grupės įmonių veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims);
  7. kitiems asmenims, kurie teikia cargoGO Grupės įmonėms paslaugas arba yra susiję su cargoGO Grupės įmonėms teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, IT paslaugas teikiančioms įmonės, interneto prieglobos paslaugas teikiančioms įmonėms, archyvavimo paslaugų teikėjai);
  8. cargoGO Grupės įmonių partneriams, su kuriais bendradarbiaujant teikiamos paslaugos;
  9. kitiems asmenimis, kai tai turime padaryti pagal įstatymą.
  Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome kreiptis į mus asmeniškai šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.
 9. Duomenų saugojimo terminas
  Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tol, kol jie bus reikalingi tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi, bet ne ilgiau, nei to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys bus ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
  Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo principus.
  Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo terminai:
  1. tol, kol galioja jūsų sutikimas;
  2. sutarties sudarymo ir vykdymo atveju, sutartis saugoma 10 metų po sutarties pasibaigimo.
  Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:
  1. jei būtina, kad cargoGO Grupės įmonės galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  2. esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  3. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  4. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 10. Jūsų asmens duomenų saugumas
  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 11. Jūsų teisės
  Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  cargoGO Grupė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. cargoGO Grupė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.
  Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite šias teises:
  1. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę;
  2. Jūs turite teisę atšaukti sutikimą. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
  3. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją;
  4. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais;
  5. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
   1. laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
   2. kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
   3. kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
   4. laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
  6. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui;
  7. Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
 12. Nusiskundimai
  Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.
 13. Atsakomybė
  Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
 14. Slapukų politika
  Jei lankote mūsų interneto svetainę, turėtumėte žinoti, kad mes naudojame slapukus.
  Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų nustatymus ir naršyklės nustatymus arba kaip ištrinti slapukus iš savo įrenginio, rasite mūsų svetainėje pateiktoje Slapukų politikoje.
 15. Privatumo politikos pakeitimai
  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate būti informuotas apie Privatumo politikos pakeitimus, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.