Kaip išsiskirti iš kitų darbdavių ir darbuotojams pasiūlyti būtent tai, kas labiausia atlieptų jų poreikius ir padrąsintų įsidarbinti cargoGO logistikos įmonių grupėje bei joje matytų perspektyvą įsitvirtinti ir augti. Per pastaruosius porą metų bendrovėje darbuotojų skaičius augo 5 kartus. Tai ir iššūkis, ir puiki galimybė augti.

Osvaldas Švitra, UAB „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius, pirmiausia akcentuoja, kad bendrovė orientuojasi į jaunus ambicingus būsimus specialistus, kurie šiuo metu yra studentai ir dar tik ieško savo karjeros kelio. Organizacija aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis šalies aukštosiomis mokyklomis, jų studentams nuolat pristato savo veiklą, profesinio tobulėjimo bei karjeros augimo perspektyvas.

Karjeros galimybė motyvuotam jaunimui

„Mes drąsiai priimame žmones be patirties, kurie turi „degančias akis“, motyvacijos, ambicijų ir tikslų. Karjera mūsų įmonių grupėje dažnai prasideda nuo būsimų specialistų praktikos. Įvairių disciplinų studentus kviečiame atlikti praktiką ir jos metu įsitikinti, kad jie pasirinko teisingą kelią, o juo eidami galimybes augti randa cargoGO įmonių grupėje, – pasakoja O. Švitra. – Kad darbas ir karjeros galimybės mūsų įmonėse patrauklūs jauniems žmonėms, liudija faktas – apie 90% praktiką atlikusių būsimų specialistų įsidarbina cargoGO įmonių grupėje ir toliau kyla karjeros laipteliais. Didesnė dalis padalinių vadovų taip pat išaugo iš jaunų specialistų.“

Kita didelė dalis darbuotojų į cargoGO grupės įmones ateina per esamų darbuotojų rekomendacijas. Tai liudija, kad darbuotojams sukurtas geras mikroklimatas, jie girdimi, jiems sudarytos galimybės pasireikšti ir aktyviai dalyvauti įmonės gyvenime, visokeriopai prisidėti prie jos augimo.

„Todėl nestebina, kai sulaukiame esamų darbuotojų draugų, pažįstamų, buvusių kolegų, kurie kreipiasi dėl darbo, nes yra girdėję, kad cargoGO įmonių grupėje sukurtos palankios sąlygos dirbti ir auginti profesines kompetencijas, o taip pat ir daryti karjerą“, – sako „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius.

Organizacijoje didelis rūpestis skiriamas darbuotojų emocinei gerovei kurti ir palaikyti. „Puikiai suprantame ir rezultatai įrodo, kad tai tiesiogiai susiję su darbuotojų veiklos rezultatais: gera emocinė būsena koreliuoja su vidine motyvacija ir tikslų siekimu, talentų atskleidimu ir augimu“, – tikina O. Švitra.

Vadovas – ne bosas, o lyderis

O. Švitra akcentuoja, kad prie organizacijoje vyraujančio kolegiško klimato, kurį darbuotojai vertina, prisideda ir skirtingo lygio vadovai.

„Mūsų organizacijoje vadovai yra ne tik vadovaujantys ar veiklą organizuojantys asmenys, o tikri komandos lyderiai. Lyderio savybės pasireiškia supratimu, kad reikia orientuotis ne į darbo laiką, o siekiamus tikslus bei rezultatus. Mūsų biure vyrauja ne griežta kontrolė, vadovai nestovi kolegoms už nugaros ir netikrina, kas ką dirba“, – pasakoja „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius.

Ne paslaptis, kad šiais laikais ne tik darbdavys renkasi specialistą, bet ir būsimas darbuotojas vertina darbdavį, jo teikiamas galimybes. „Mūsų organizacijoje darbuotojams suteikiamos įvairios galimybės rinktis, pavyzdžiui, pasirinkti darbo vietą, norimą laiką, galima dirbti arba biure, arba per nuotolį, – patikina įmonės vadovas. – Kritiniais laikais ypatingai svarbu darbuotojams suteikti ir tai, kas jiems padeda pasijusti komanda: nuolat augančiam ir jaunam kolektyvui organizuojame bendrus renginius, tarp jų – komandų formavimo, organizuojame įvairaus pobūdžio mokymus.“

Didžiausia nauda – karjeros galimybės

O. Švitra, „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius, akcentuoja, kad įmonių grupės darbuotojai tarp didžiausių naudų dažnai mini karjeros galimybes, kurias randa pradėję dirbti.

„Per pastaruosius metus daug procesų įmonėje buvo skaitmenizuota, todėl specialistams sumažėjo techninio, rutininio darbo, jie daugiau laiko gali skirti didesnę pridėtinę vertę kuriantiems ir daugiau kūrybiškumo reikalaujantiems darbams, – pasakoja vykdomasis direktorius. – Tai darbuotojams sudaro galimybes geriau parodyti savo gebėjimus ir profesionalumą.“

Šiandien šiuolaikinėje organizacijoje jau norma skatinti darbuotojus siūlant draudimą, rodant rūpestį sveikata, sudarant sąlygas tobulėti profesionaliai, mokytis. „Tačiau mūsų išskirtinumas, kad kiekvienas darbuotojas šias naudas gali pasirinkti pagal asmeninius poreikius, pavyzdžiui, individualiai mokytis kalbos, kuri jam būtų naudinga profesinėje veikloje, lankyti jo surastus ir pasirinktus kursus, vykti į užsienyje vykstančius tarptautinius renginius ir t. t.“, – pasakoja O. Švitra.

Grupė cargoGO pastaraisiais metais sparčiai auga: nors plėtrą ribojo pandemijos iššūkiai, o pastaruoju metu – ir karas Ukrainoje, vien biuro darbuotojų per pora metų, nuo 2020 m. pradžios, augo nuo 40 iki 200. Struktūrizuojant įmonės veiklą buvo sukurti nauji padaliniai, atsirado naujos pareigybės – ambicingiems, sumaniems darbuotojams atsirado galimybės įrodyti savo gebėjimus ir organizacijoje kilti karjeros laiptais. Yra darbuotojų, kurie vos per metus pozicijas keitė tris kartus.

Naujas biuras – tolesniam augimui

Per pastaruosius keletą metų cargoGO grupės įmonėse daugiausia priimta transporto vadybininkų, nes sparčiai augo vilkikų parkas, ir ekspedijavimo vadybininkų. Beje, sėkmingai veiklą išplėtęs Ekspedicijos departamentas, dirbantis ir su kitomis logistikos bendrovėmis, buvo sukurtas tik prieš pora metų, o ne mažiau sparčiai augantis Pardavimų skyrius vasarą minės dvejų metų veiklą. Per pastaruosius metus taip pat buvo sukurti IT, Klientų aptarnavimo poskyriai.

Administracijos plėtra paskatino cargoGO grupę ieškoti erdvesnių ir modernesnių patalpų. Balandžio pradžioje logistikos bendrovė įsikėlė į sostinėje Laisvės pr. vystomą verslo parką „Business Garden Vilnius“. Naujame 2.000 m2 biure dirbs 150 darbuotojų, o ateityje numatoma dar didesnė plėtra ir didesnės perspektyvos.

Veiklos procesų skaitmenizavimas, orientacija į darbo sąlygų gerinimą, naujų įmonių ir vilkikų įsigijimas daugiau kaip dvidešimt metų veikiančios logistikos grupės cargoGO apyvartą 2021 m. augino nuo 58 mln. – iki 78 mln. Eur, o vilkikų parkas per metus augo 65% – nuo 340 iki 560.