cargoGO – tai logistikos sektoriuje veikianti ir tvariai auganti įmonių grupė, teikianti tarptautinių krovinių pervežimo keliais, siuntų gabenimo bei sunkvežimių remonto paslaugas. cargoGO centrinė būstinė yra įsikūrusi Lietuvoje, Vilniuje.

cargoGO įmonių grupės istorija, prasidėjusi 2006m., šiandien jau yra sukūrusi virš 700 darbo vietų, disponuoja apie 500 transporto priemonių parku.  Virš 250 cargoGO vilkikų rieda Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Beneliukso, Pabaltijo ir kitų ES šalių keliais.

Organizacija veikia turėdama aiškius ilgalaikius tikslus ir viziją. Nuolatos diegiamos naujovės įmonės valdyme, atnaujinamas autoparkas ir formuojama organizacijos kultūra leidžia išlaikyti aukštą mikroklimato lygį organizacijos viduje ir kurti ilgalaikius santykius su klientais ir partneriais.

Greiti sprendimai – tai priešingybė tokiems žodžiams kaip atidėlioti, nukelti, vėluoti, neatlikti laiku. Mes savo klientams galime pasiūlyti greitus sprendimus ir greitą reakciją į bet kokią situaciją. Priimdami greitus sprendimus įgijome išskirtinumą rinkoje, kuris leidžia įgyti klientų pasitikėjimą ir sukurti ilgalaikius santykius.

Profesionalumas, vidinė motyvacija, patikimumas, efektyvumas – vertybės, kuriomis vadovaudamiesi siekiame savo užsibrėžtų tikslų:

• Profesionalumas – orientacija į gebėjimų ir kompetencijų tobulinimą ir panaudojimą.

• Darbuotojų vidinė motyvacija – noras augti kartu su organizacija.

• Patikimumas ir atsakomybė – gebėjimas įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

• Efektyvumas – orientacija į rezultatą, greitį ir kokybę.