cargoGO siekia tapti pavyzdine logistikos kompanija ir vadovaujasi šūkiu „Gera dirbti kartu“, o pozityvi atmosfera ir puiki organizacinė kultūra yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės renkasi čia dirbti. Šiais metais, siekiant ir toliau užtikrinti sklandžią komunikaciją bei palankią organizacijos kultūrą, buvo įdiegta naujovė – sistemiškas, automatizuotas darbuotojų veiklos vertinimas.

Įmonės personalo skyriaus vadovė Gabrielė Beržonskytė teigia, kad susistemintas ir formalizuotas darbuotojų veiklos vertinimas darbuotojams užtikrins dar aiškesnius, skaidresnius darbo užmokesčio augimo ir karjeros galimybių kriterijus, sklandesnę komunikaciją ir glaudesnį grįžtamąjį ryšį.

Darbuotojų veiklos vertinimas – tai tiesioginio vadovo ir darbuotojo periodiškai vykdomas pokalbis, skirtas įvertinti jo pasiektus rezultatus, iškelti naujus tikslus ateinančiam laikotarpiui ir įvertinti darbuotojo motyvaciją bei vertybinį mąstymą. Šio pokalbio metu vadovas įvertina praėjusio laikotarpio atliktus darbus bei tikslų pasiekimus ir vertinamojo darbuotojo motyvaciją. Pagrindinis darbuotojų veiklos vertinimo tikslas – skatinti darbuotojus siekti užsibrėžtų asmeninių bei profesinių tikslų ir sukurti palankias darbo sąlygas darbo našumui didinti.

Anksčiau organizacijoje darbuotojų veiklos vertinimui nebuvo suformuota reguliari sistema, tačiau palaipsniui formavosi nuostata, kad tokie dalykai, kaip darbuotojų motyvacija, kvalifikacijos, pareigų ir atlyginimo kėlimas neturi būti paliktas savieigai, o veiklos vertinimas turėtų būti susistemintas, formalizuotas ir suefektyvintas.

Šiuo metu organizacija vykdo visų įmonės procesų skaitmeninimą, o siekiant optimizuoti personalo valdymą, buvo įdiegta skaitmeninė platforma personalo procesams – Vecticum. Šios platformos dėka buvo optimizuoti atostogų, komandiruočių, nedarbingumų ir darbuotojų supažindinimo su tvarkomis procesai. Jau pastebimi ir pirmieji procesų skaitmeninimo rezultatai, nebereikia atlikti daugybės techninių užduočių, o personalo procesų valdymas tapo daug paprastesnis ir efektyvesnis.

Viena iš Vecticum platformos funkcijų – automatizuotas darbuotojų veiklos vertinimas, turintis tokius privalumus, kaip reguliarūs priminimai apie vertinimo procedūras, standartizuotos veiklos vertinimo formos, individualios darbuotojo veiklos vertinimo istorijos išsaugojimas ir kita.

Kaip tai pakeis įprastines darbuotojų veiklos vertinimo procedūras?

Dabar darbuotojų veiklos vertinimas yra reguliarus ir visuotinis. Standartizuota veiklos vertinimo platforma leidžia abiem pusėms apgalvoti savo argumentus ir geriau pasiruošti pokalbiui, vertinimo procesas yra aiškesnis, o komunikacija tarp vadovo ir darbuotojo – skaidresnė. Platformoje kaupiama darbuotojo dokumentų istorija tampa atspirties tašku, svarstant karjeros bei atlyginimo kėlimo galimybes.

Programinę įrangą diegusios UAB „Vecticumas“ direktoriaus Jaroslav Gil teigimu, automatizuotas veiklos vertinimas leidžia įmonei sutaupyti daug laiko ir kitų resursų, skaidriau ir efektyviau administruoti procesą, kaupti ir analizuoti duomenis, identifikuoti problemines vietas, sieti duomenis su įmonės arba padalinių tikslais, todėl yra puiki alternatyva spontaniškiems, suasmenintiems pokalbiams už uždarų durų, bei įrašams popieriniame darbo kalendoriuje.

cargoGO yra šiuolaikiška, moderni organizacija, taikanti pažangius verslo valdymo metodus ir ieškanti inovatyvių technologinių sprendimų, todėl automatizuotos vertinimo sistemos diegimas yra svarbus aspektas, siekiant maksimaliai panaudoti naujas technologijas, efektyvinti organizacijos darbą, automatizuoti veiklos procesus ir atsisakyti rutininių, techninių, rankiniu būdu atliekamų užduočių.

Plačiau apie Vecticum platformą skaitykite čia: www.vecticum.lt