cargoGO, tarptautinių pervežimų srityje sėkmingai veikianti įmonė grupė, užbaigė 2020 metus išaugusi ir sustiprėjusi – per praėjusius metus, vykdė verslo plėtrą, kūrė naujas darbo vietas ir vystė naujas veiklos sritis, buvo suformuota nauja pardavimų skyriaus komanda, ekspedicijos padalinys,  atidarytas vairuotojų mokymo ir apgyvendinimo centras bei pasiekti aukščiausi visos įmonių grupės istorijoje rezultatai.  

2020 – aisiais metais buvo pradėta sparti visos įmonių grupės plėtra. Didžiausios įmonės, UAB cargoGO Logistics, administracijos darbuotojų skaičius padidėjo net 100%. Padalinys Kaune, kuris veikia UAB „Transaibės“ vardu taip pat plėtėsi, skaičiuojamas 20% augimas. Naujai atėjusieji darbuotojai sustiprino jau egzistuojančius padalinius bei prisijungė prie naujų verslo šakų vystymo. Didinant transporto priemonių parką, buvo stiprinama ir vairuotojų komanda. Vairuotojų skaičius įmonių grupėje per metus išaugo 30%.  Vairuotojų valdymo skyriaus vadovas Pranas Pernaravičius atkreipė dėmesį į tai, kad šiandien, kai ES šalyse trūksta tolimųjų reisų vairuotojų, ypač kvalifikuotų, savarankiškų, mokančių užsienio kalbas, cargoGO sėkmingai vykdo plėtrą, o čia į vairuotojo pareigybes aplikuoja net po keletą žmonių. Vairuotojai džiaugiasi geromis darbo sąlygomis, jaučiasi vertinami, išklausyti, rekomenduoja įmonę kaip pavyzdinį darbdavį savo pažįstamiems, o cargoGO ne tik kad nesusiduria su darbuotojų trūkumu, tačiau gali rinktis tinkamiausius kandidatus – tai yra didžiulis konkurencinis pranašumas, kuris leidžia vykdyti plėtrą, nesusiduriant su darbuotojų trūkumu. 

Personalo skyriaus vadovės Gabrielės Beržonskytės teigimu, ilgalaikė įmonės strategija ir sistemiškos pastangos davė gerų rezultatų, todėl šiandien cargoGO darbo rinkoje yra matomas kaip patrauklus darbdavys. Plėtros laikotarpiu, darbuotojų paieška ir pritraukimas vyko sklandžiai, visoms pozicijoms per trumpą laiką buvo parinkti kompetentingi ir kvalifikuoti specialistai. Pagrindinis rodiklis, kodėl žmonės nori dirbti cargoGO, yra įmonės vidinė kultūra, kurią apibūdina principas „Gera dirbti kartu“. Įmonė siekia užtikrinti teigiamą emocinę atmosferą, siekia, kad kiekvienas žmogus, atlikdamas savo darbą, jaustųsi gerai, nes nuo to priklauso ir jo pasiekiami rezultatai.  

Kompanijos rūpinimasis darbuotojais įgijo ypatingą prasmę šiuo metu, kai visiems teko dirbti sudėtingomis sąlygomis karantino metu. Nuotolinis darbas buvo suorganizuotas per vieną naktį, o administracijos darbuotojai tęsė veiklą beveik iš 100 skirtingų darbo vietų – kiekvieno darbuotojo namų. cargoGO neapsiribojo vien techniniais aspektais ir dėjo pastangas, kad darbuotojai nepatirtų neigiamo izoliacijos poveikio, išlaikytų socialinius kontaktus, emocinius ryšius ir jaustųsi kolektyvo dalimi. Įmonėje buvo įdiegta vidinė bendravimo platforma, organizuojamos įvairios veiklos – nuotraukų konkursai, filmų aptarimai ar tiesiog dalijimasis vertingais patarimais, kaip išlaikyti dėmesį ir produktyvumą, dirbant iš namų, – buvo skatinamas neformalus bendravimas net ir tomis aplinkybėmis, kai darbuotojai nesusitinka gyvai. Taip pat,  buvo rengiamos apklausos, siekiant nustatyti, kaip darbuotojai jaučiasi ir su kokiomis problemomis susiduria, bei užtikrinti maksimalų komfortą nuotolinio darbo sąlygomis, o tvirtas grįžtamasis ryšys leido kurti ir išlaikyti gerą mikroklimatą.  

Personalo skyriaus vadovės Gabrielės Beržonskytės teigimu, cargoGO plėtra nėra atsitiktinės sėkmės rezultatas, tai – ankstesnio įdirbio, sistemiškų pastangų ir ilgalaikės strategijos padarinys. Įmonė visada siekė stiprinti vadovų komandą, pritraukti geriausius specialistus ir ugdyti talentus įmonės viduje, kurti pozityvią emocinę atmosferą ir stiprinti vidinę organizacijos kultūrą. Būtent šie veiksniai – stipri vadovų komanda, kompetentingi specialistai ir unikali vidinė įmonės kultūra – tapo sėkmingos verslo plėtros garantu.