2019 05 17 dieną cargoGO kolektyvas šventė organizacijos 10-ties metų gimtadienį. Šventės metu visas dėmesys buvo skiriamas organizacijos žmonėms, darbuotojams, be kurių šis prekės ženklas neskaičiuotų antrosios veikimo dešimties.

Renginio metu įmonės akcininkai dalijosi kūrimosi istorija, pasakojo, nuo ko prasidėjo verslas: „cargoGO istorija prasidėjo labai senai, daugiau nei prieš 20 metų. Labai gerai prisimenu, pats važiavau pirkti pirmo mikroautobuso į Marijampolę, kuris buvo 12 metų senumo – taip prasidėjo mūsų siuntų verslas Lietuvoje. Šiuo metu įmonių grupė turi virš 700 darbuotojų ir apie 700 transporto priemonių. Prekės ženklui priklauso penkios įmonės, kurios užsiima vietinių, tarptautinių pervežimų ir autoserviso paslaugomis Vakarų Europoje. Per veikimo metus mes patyrėme labai daug: darėmė klaidas, išgyvenome krizes, rodėme puikius rezultatus ir dalinomės pelnu. Visi šie išgyvenimai mus lydėjo judant į priekį ir šiuo metu turėdami besiplėčiantį autoparką ir didžiulią darbuotojų komandą žengiame didelį žingsnį į priekį siekiant ambicingų tikslų. Noriu pasidžiaugti, kad šiandien turime puikią ir veržlią komandą, kuri gali įgyvendinti mūsų idėjas ir planus” – sakė pagrindinis įmonės akcininkas Donatas Butinavičius.

Šventės metu buvo apdovanoti geriausi, ilgiausiai dirbantys darbuotojai, kurie dalijosi atsiminimais ir padėkomis. Viena iš ilgiausiai dirbančių darbuotojų, transporto apskaitos skyriaus vadovė Ivona Dubicka organizacijoje skaičiuojanti jau penktus metus, savo padėkos kalboje sakė: „Atsinešiau čia su savim 4 metų darbo patirtį transporto sektoriuje. Taip pat tylų, ramų charakterį ir didelį atsakomybės jausmą, kruopštumą. Tačiau visada jaučiau, kad galiu daugiau, tik labai trūksta vietos, kur galėčiau išreikšti save. Gavau nuostabų kolektyvą. Kiekvienas esantis čia šiuo metu ir kiekvienas kada nors čia buvęs – vis kitoks ir ypatingas. Gavau ir vis dar semiuosi vis daugiau neįkainojamos ir įdomios patirties. Gavau galimybę tobulėti ir augti kaip specialistė. Net karjerą, kuri buvo svajonių, bet ne tikslų lygmeny. Jaučiu, kad mano darbo indėlis yra vertinamas. Visa tai paskatino ir mano asmenybės pokyčius. Išugdyta drąsa ir užsispyrimas, kurie iki cargoGo nefigūravo mano savybių sąraše, pagelbėja siekiant darbinių ir asmeninių tikslų.“

Šventės metu visi darbuotojai smagiai leido laiką, žaidė orientacines varžybas, kurių pagrindinis tikslas buvo geriau pažinti savo kolegas ir praleisti laiką gamtoje. Įmonės vadovė Lina Minderienė dėkojo visiems darbuotojams už sunkų kasdieninį darbą siekiant įmonės ir savo tikslų: „Verslo aplinka nuolat keičiasi ir konkurencija tik stiprėja, todėl labai svarbu kiekvienam iš mūsų orientuotis ten, kur mes esame stipriausi: būti lyderiais, lanksčiai reaguoti, aš sakyčiau netgi, improvizuoti, priimti greitus sprendimus ir, kas yra svarbiausia, ne žiūrėti atgal, o drąsiai eiti į priekį. Tam, kad pasiekti užsibrėžtų tikslų, turime turėti profesionalią, stiprią ir motyvuotą komandą, kurią aš lyginu šiandien su džiazo grupe. Kiekvienas turi puikiai mokėti groti savo instrumentu, o rezultatas priklauso nuo to, kaip susiderinsime tarpusavyje. Taigi turime kryptį, pasitvirtinome strategiją, kuriame organizacinę kultūrą įmonės viduje. Nežinau, kas galėtų mane labiau motyvuoti kap vadovą nei motyvuota ir užsidegusi komanda, kokią aš matau šiandien aplink save. Noriu padėkoti dar kartą kiekvienam darbuotojui, kuris kiekvieną dieną prisideda prie misijos, vizijos ir tikslų įgyvendinimo. Jūs esate kiekvienas mums vienodai svarbus, be jūsų mes šiandien nebūtume čia ir neturėtume užmojo tapti pavyzdine logistikos kompanija.“

Dalinamės akimirkomis iš šventės