Minint cargoGO 10-ties metų sukaktį, organizacijos viduje buvo nuspręsta į antrą įmonės veikimo dešimtmetį įžengi pradedant filantropine veikla – dalijantis gerumu su Lietuvos jaunaisiais talentais. cargoGO pradėjo bendradarbiauti su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu ir tapo mecenatais 100 Talentų stipendijų programoje.

Viešoji įstaiga ISM Fondas nuo 2011 metų vykdo ISM 100 Talentų programą, kuria siekiama skatinti verslo ir akademinio pasaulio integraciją bei sudaryti sąlygas didesniam skaičiui aukščiausiais balais mokyklas baigusių jaunuolių gauti aukščiausios kokybės mokslą Lietuvoje nemokamai. ISM Fondo steigėjas yra ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

2015 metų rudenį ISM universitete su 100 talentų stipendija nemokamai studijavo 148 studentai. Kiekvienais akademiniais metais apytiksliai 15 % stipendijų įsteigia mecenatai, o likusiems studijas finansuoja ISM universitetas. Nuo 2011 metų 100 talentų stipendiją yra gavę 200 aukščiausiais balais mokyklas baigusių jaunuolių.

Skirdamos lėšų šio projekto įgyvendinimui įmonės ne tik padeda stabdyti protų nutekėjimą į užsienį, bet ir įgyja galimybę užmegzti abipusiai naudingus ryšius su studentais – pažindamos studentus gali kviesti juos atlikti praktiką arba pabaigus studijas užimti nuolatines pozicijas.

Padėkos vakare ilgamečiams mecenatams buvo pristatyti ir nauji mecenatai, iš kurių vieni – cargoGO. Į renginį susirinko gausi ISM „100 talentų“ bendruomenė. Šios prieš 8-erius metus sukurtos unikalios programos studentai ir absolventai dalijosi savo įkvepiančiomis istorijomis, džiaugėsi, kad būtent ISM mecenatų dėka jie turi galimybę siekti kokybiško aukščiausius standartus atitinkančio išsilavinimo ne kur kitur, o Lietuvoje. Renginyje ISM akademinės bendruomenės vardu už neįkainojamą indėlį skleidžiant moderniosios filantropijos tradicijas universitete bei „100 talentų“ programos vystymą buvo išreikštos nuoširdžios padėkos.

Šia proga įmonės direktorė Lina Minderienė savo prisistatomoje kalboje sakė: „Pradėjome keliauti moderniosios filantropijos keliu kartu su šiuo universitetu žinodami, kad dalijimasis gėriu ir galimybėmis jauniems žmonėms šioje aplinkoje bus įvertintas. Mūsų organizacijos vizija – tapti pavyzdine logistikos kompanija. Todėl norime rodyti ir kitoms nepasaulinio dydžio kompanijoms, kad nereikia savo organizacijos išauginti iki korporacijos lygio, norint bent dalele padėti jauniems žmonėms pasiekti savo tikslų ir leisti jiems gauti tokį išsilavinimą, kokio jie nusipelnė.“.

Organizaicjos viduje tikimasi, kad šis žingsnis link moderniosios filantropijos tradicijų puosėlijmo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įkvėps ir kitas įmones padėti jauniesiems Lietuvos talentams. Taip pat siekiama rodyti kitiems verslams teisingą verslo modelį, kuriame šiais laikais yra stipriai vertinama socialinė atsakomybė.

Dalijamės akimirkomis iš renginio: