cargoGO įmonių grupės istorija prasidėjo 2000 metais nuo vietinių siuntų gabenimo paslaugos teikimo Lietuvoje. 2006 metais pradėtas tarptautinių krovinių pervežimų keliais Europoje verslas šiandien sudaro didžiąją cargoGO vardu veikiančios įmonių grupės veiklos dalį.

Bendrai grupė jau yra sukūrusi daugiau kaip 750 darbo vietų, valdo 300 vilkikų ir 200 tentinių bei kietašonių priekabų parką, virš 100 krovininių mikroautobusų, o klientų sąraše – TOP 20-ukui priklausančios Europos logistikos bendrovės.

Tarptautinių krovinių gabenimo keliais verslas Lietuvoje istoriškai apipintas mitais ir pastaruoju metu darosi apgaubtas nežinios. Kintanti verslo aplinka diktuoja naujas sąlygas, darbo rinka tampa itin nepatogi, o jaunajai kartai kol kas logistika nėra svajonių sritis. „Prisitaikyti prie kintančios situacijos galima tik keičiantis ir priimant nekasdienius sprendimus. Aštrėja konkurencija ne tik dėl krovinių, rinkų, geriausių tiekėjų sąlygų, bet ir dėl darbuotojų. Pokyčių valdymas ir gebėjimas prisitaikyti prie naujų aplinkybių tampa kertinėmis įmonės valdymo kompetencijomis“, – teigia UAB „cargoGO Logistics“ generalinis direktorius Donatas Butinavičius.

Plėtra ir pokyčių valdymas – iššūkis

„Verslo valdymo ir strateginiai pokyčiai, kuriuos įgyvendinome 2019 metais, buvo reikšmingi veiklos rezultatams. Pervežimų Vakarų Europoje ir Lietuvoje veiklą vykdžiusių įmonių pajamos 2019 metais, lyginant su praėjusiais metais, augo 18% ir sudarė 38,2 mln. Eur be PVM“, – komentuoja grupės finansų vadovas Kęstutis Samajauskas.

„Aukšta paslaugos kokybė ir nepriekaištingas klientų aptarnavimas – tai esminiai kriterijai, kuriems nedarome jokių išlygų. Tačiau įtampa ir neapibrėžtumas rinkoje verčia ieškoti naujų verslo vystymo sprendimų, keičia įmonės politiką, valdymo mechanizmą, veiklos organizavimo principus. Siekdami trumpinti pardavimo procesą, ieškome būdų, kaip būti arčiau klientų. Užsienio rinkose samdome vietinius pardavimų atstovus, atidarėme būstines Vokietijoje ir Lenkijoje. Didžiausiais iššūkiais laikome 2020 metams numatytos plėtros įgyvendinimą, kuri ne tik apims verslo vystymą naujose užsienio rinkose, bet planą per šiuos metus savo autoparką papildyti dar 100 naujų vilkikų“, – dalijasi mintimis UAB „cargoGO Logistics“ generalinis direktorius Donatas Butinavičius.

Stiprinant savo, kaip darbdavio, pozicijas Lietuvoje bei investuojant į cargoGO prekės ženklo žinomumo didinimą kitose Europos šalyse buvo susidurta su atpažįstamumo problema, todėl priimtas sprendimas pakeisti įmonių pavadinimus. 2020 metų pradžioje didžiausios grupės įmonės pavadinimas iš UAB „GO group“ buvo pakeistas į UAB „cargoGO Logistics“.

Koreguota buvo ir organizacijos struktūra, kuri kito kartu su augančia komanda ir plečiamomis veiklos sritimis. „Esamiems darbuotojams teko prisitaikyti prie augančios komandos, mokytis dalintis informacija. Greiti pokyčiai, neabejotinai, yra rizikingi, todėl reikalauja ypatingo susitelkimo ir komandinio darbo. Pokyčių metu generalinės repeticijos nėra, todėl tai didelis iššūkis tiek aukščiausio lygio vadovams, tiek visai komandai“, – praėjusius metus komentuoja UAB „cargoGO Logistics“ valdybos narė Jūratė Butinavičienė.

Plečiantis įmonių grupės veiklai, didėjant darbuotojų skaičiui, atsiranda naujų iššūkių, reikalaujančių gerinti projektų valdymo įgūdžius. Pradėtos diegti naujos IT sistemos, siekiant optimizuoti valdymą ir sumažinti techninio darbo apimtis. Skaitmenizuojami įmonės apskaitos, žmogiškųjų išteklių, ryšių su klientais valdymo procesai. Tokie sprendimai leidžia taupyti darbuotojų laiką, nukreipti juos ne techniniam, o pridėtinę vertę kuriančiam darbui.

Investuojama ne tik į administracijos darbuotojų kompetencijų ugdymą, bet ir vairuotojų profesinės kompetencijos kėlimą. Įkurtas vairuotojų mokymų centras, įsigytas mokomasis vilkikas su integruotomis naujausiomis technologijomis, daug dėmesio skirta išmokyti vairuotojus ekovairavimo, kad būtų sumažinti kuro sąnaudų ir išmetamų dujų kiekiai. Ekovairavimo įgūdžius vairuotojai pasitikrina dalyvaudami periodiškai rengiamuose vidiniuose konkursuose.

Profesionali komanda formuos logistikos sektoriaus įvaizdį jaunimo akyse

Tarptautinių pervežimų veikla vykdoma išskirtinai tik Europoje, tačiau didžioji dalis administracijos darbuotojų dirba Lietuvoje. Administracijos darbuotojų skaičius per vienerius metus išaugo kone dvigubai. cargoGO šiandien vienija 750 skirtingas kompetencijas turinčius žmones. Darbuotojų pritraukimas ir esamų darbuotojų išlaikymas – vienas iš strateginių 2020 metų prioritetų, todėl ypatingas dėmesys skiriamas ne tik veiklos vystymui ir valdymui, bet ir organizacinei kultūrai, darbuotojų ugdymui, žmogiškųjų išteklių vadybai bei cargoGO prekės ženklo žinomumui didinti Lietuvoje. „Pastebėjome, kad jaunosios kartos akimis logistikos kompanijos neįeina į patraukliausių darbdavių sąrašą dėl įsigalėjusių mitų. Galvodami apie ateitį, esame išsikėlę sau uždavinį – savo pavyzdžiu didinti logistikos sektoriaus, kaip darbdavio, patrauklumą tiek dar universitetuose savęs ieškančios jaunosios kartos, tiek talentingų šios srities profesionalų akyse. Įvairios partnerystės su mokymosi įstaigomis, praktikantų programos įmonės viduje ar ambasadorių klubo įkūrimas padeda didinti sklaidą ir griauti stereotipus apie logistikos sektorių jaunimo tarpe”, – sako už grupės įmonių darbdavio įvaizdžio formavimą atsakinga Gabrielė Beržonskytė.

Nestandartiniai sprendimai, investicijos į darbuotojus ir verslo infrastruktūros Lietuvoje gerinimas yra cargoGO darbuotojų kasdienybė. Vykdant didelės plėtros žingsnius esant nestabilioms rinkos sąlygoms ir didėjant neapibrėžtumui logistikos sektoriuje, yra privaloma suteikti svajonių darbo vietą. Todėl daug dėmesio cargoGO skiria vidinei kultūrai, komandos stiprinimo renginiams bei grįžtamojo ryšio teikimui, taip pat diegiama atvirumo politika, kurioje kiekvienas darbuotojas galėtų išgirsti ir būti išgirstas.

Naujos žaidimo taisyklės

Įsigalint naujiems įstatymams ir verslo apribojimams, pervežimų veikla tampa vis rizikingesnė ir kelianti daug klausimų ilgalaikėje perspektyvoje. Anot D. Butinavičiaus,

Įmonės valdymas ir verslo vystymas – nenutrūkstamas procesas, kuriame vyrauja nuolatinis probleminių klausimų kėlimas ir atsakymų ieškojimas. „Daugybė skirtingų veiksnių daro įtaką verslo sėkmei: ekonominiai, politiniai, technologiniai, socialiniai pokyčiai kiekvieną dieną veikia mūsų verslo aplinką ir priimamus sprendimus. Nepriklausomai nuo to, kokia veikla yra vystoma, organizacija yra gyvas organizmas, kuriame kuriama, bendradarbiaujama, ieškoma vis naujų sprendimų. Viso to aprėpti vienas žmogus negali. Ekspertinė patirtis ir naujovės turi žengti kartu. Šiandien džiaugiamės turėdami įvairialypę komandą, kurią kiekvienas darbuotojas papildo savo unikalumu ir žiniomis, todėl artėjančių pokyčių nebijome ir tikimės išsikeltus tikslus įvykdyti dar anksčiau nei baigsis 2020 metai.“