cargoGO vienas iš strateginių tikslų – palaikyti bendrovėje gerą mikroklimatą ir puikią vidinę atmosferą. Siekiant stiprinti kolektyvą, gerinti komunikaciją, dalintis informacija apie įmonėje vykstančius pokyčius bei strateginius planus, integruoti naujai atėjusius darbuotojus, šių metų rugpjūčio 12d. buvo surengta vidinė įmonės konferencija „Prasminga lyderystė.“

Vidinė konferencija – kam tai skirta?

Konferencija vyko viename aukščiausių Vilniaus pastatų, kurio paskutiniuose aukštuose atsiveria nuostabi miesto panorama. Vieta buvo parinkta atsižvelgiant į jos simbolinę prasmę – ji atitiko tiek pakylėtą renginio nuotaiką, tiek įmonės siekį nepaliaujamai veržtis į aukštumas.

cargoGo vidinė įmonės konferencija – tai renginys, skirtas įmonės darbuotojams geriau pažinti bendrovę. Verslui vystantis, keičiantis bendrovės struktūrai, susiduriama su situacija, kai atskiri padaliniai vis mažiau žino vieni apie kitus, darbuotojams pasidaro neaišku, kaip funkcionuoja bendrovė, kas joje vyksta ir kodėl. Efektyviausias kelias įveikti šiuos iššūkius – organizuoti bendrus renginius, kalbėtis su darbuotojais, dalintis informacija ir ugdyti bendrą organizacijos kultūrą.

Konferencijos tikslas buvo supažindinti darbuotojus su atskirtų padalinių veiklos specifika, priminti įmonės istoriją, akcentuoti viziją, misiją ir bendras vertybes, aptarti pasiektus rezultatus, paaiškinti, kaip ir kodėl keičiasi įmonės struktūra, kokie yra įmonės plėtros planai.

Konferencijos programoje – esminiai bendrovės veiklos aspektai

Renginiui pasirinktas konferencijos formatas leido efektyviai pristatyti svarbiausius įmonės veikos aspektus.

Įmonių grupės steigėjas ir viso verslo savininkas Donatas Butinavičius priminė bendrovės kūrimosi istoriją; valdybos narė Jūratė Butinavičienė kalbėjo apie naują motyvacinę sistemą, kuri bus įdiegta nuo ateinančių metų pradžios; finansų vadovas Kęstutis Samajauskas skaitė pranešimą apie pervežimų sektoriaus būklę bei įmonės 2020 m. pirmojo pusmečio rezultatus; Transporto padalinio direktorius Osvaldas Švitra dalijosi svarbiausiomis žiniomis iš padalinio veiklos; naujai suformuoto Operacijų departamento vadovas Vytautas Kvietus pasakojo apie departamento kūrimosi istoriją ir veiklos specifiką; Komunikacijos ir administracijos vadovė Gabrielė Beržonskytė akcentavo, kuo svarbi bendrovės organizacinė kultūra ir kaip siekiama įmonės devizo „Gera dirbti kartu“ įgyvendinimo.

Konferencijos metu taip pat pasisakė Vairuotojų valdymo skyriaus vadovas Pranas Pernaravičius, Transporto apskaitos skyriaus vadovė Ivona Dubicka, Technikos skyriaus vadovas Nerijus Šivickas, kurie kalbėjo apie savo padaliniuose vykstančius procesus, iššūkius ir inovacijas.

Konferencijos dalyviai buvo vaišinami pietumis, kurių metu tęsėsi neformalūs pokalbiai ir diskusijos, dalyviams taip pat buvo įteiktos simbolinės dovanos už gerus pirmojo pusmečio veiklos rezultatus.

Popietinėje konferencijos sesijoje – vadovų pasitarimas

Antroji, popietinė konferencijos sesija buvo skirta įmonės vadovybei. Padalinių vadovai aptarė ateinančio pusmečio įmonės tikslus, analizavo, kokie yra pagrindiniai iššūkiai siekiant užtikrinti sklandžią įmonės plėtrą, dalijosi informacija apie atskirų padalinių veiklą.

Planuojama, kad konferencija taps tradicine

Vidinė konferencija bendrovėje buvo organizuojama pirmą kartą. Konferencija sulaukė aktyvaus darbuotojų įsitraukimo ir teigiamų atsiliepimų. Darbuotojai teigė, kad „renginys leido geriau susipažinti su įmonės vidaus politika ir vykdomomis veiklomis“, „informacija, kuri atrodė mistinė ir nepasiekiama, tapo aiški“, „tokius renginius reikėtų organizuoti bent kartą per metus“.

Konferencija padėjo darbuotojams geriau pažinti organizaciją, kurioje jie dirba, ir matyti organizaciją kaip visumą, anapus savo tiesioginių pareigybių ar savojo padalinio ribų. Planuojama, kad ateityje konferencija taps tradiciniu kasmetiniu renginiu.