ISM 100-to talentų programos mecenatais cargoGO tapo 2019 metų pavasarį. Prisijungimas prie mecenatystės veiklos organizacijai yra labai reikšmingas bei šia partneryste yra siekiama ne tik remti talentingiausius Lietuvos moksleivius, tačiau ir suteikti įvairialypes naudas jau studijuojančiam ISM universitete jaunimui. cargoGO stipriai įsitraukė į tokias iniciatyvas kaip: magistrų ir bakalaurų darbų vertinimas, dalyvavimas didžiuosiuose universiteto renginiuose, tiriamieji projektai su studentais, remiantis cargoGO atvejo analizėmis, taip pat turėjome susitikimą su naujuoju ISM rektoriumi Daliumi Misiūnu.
Susitikimo su rektoriumi metu buvo aptartos jau pasiektos verslo atstovų ir universiteto abipusės partnerystės naudos, pasidalintos įžvalgos apie studijų procesą. Kadangi susitikimas vyko su cargoGO valdybos nariais, kurie yra studijavę ISM vadovų magistrantūroje, buvo pateiktos įžvalgos iš verslo atstovų pusės, kaip galima būtų dar labiau padidinti studijų suteikiamą naudą studentams, jau dirbantiems organizacijose. Džiaugiamės, kad įvykusio vizito metu išreikšti tolimesni partnerystės lūkesčiai sutapo iš abiejų pusių ir buvo nuspręsta toliau verslo ir mokslo atstovams bendradarbiauti kuriant naujas iniciatyvas.
Taip pat jau antrąjį kartą buvome pakviesti prisijungti prie bakalaurų studentų atliekamųjų kursinių darbų ir kartu su studentais analizuoti cargoGO atvejo analizę.
ISM studentams buvo pristatytas naujas įmonės ir universiteto projektas – tiriamasis darbas, kurio metu dvi studentų grupės atliks kiekybinį tyrimą ir sieks ištirti jaunimo požiūrį pradėti savo karjerą logistikos sektoriuje.
Pristatymą atlikusi cargoGO darbuotoja Gabrielė Beržonskytė, kuri yra atsakinga už patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimą įmonės viduje ir išorinę grupės įmonių komunikaciją, pristatė cargoGO veiklos istoriją ir pagrindinį tiriamojo darbo tikslą – kartu su ISM studentais bus analizuojama jaunų žmonių nuomonė apie logistikos sektorių ir ieškoma pažangių būdų paskatinti jaunus studentus dirbti vietinio ir tarptautinio pervežimo įmonėse.
„Projekto atsiradimą nulėmė itin svarbi priežastis. Jau daugiau nei 15 metų veikianti ir 750 darbuotojų visoje Europoje turinti cargoGO įmonių grupė, kaip ir kitos logistikos įmonės, susiduria su įvairiais šią sritį gaubiančiais mitais, kurie jauniems studentams neleidžia objektyviai įvertinti jos teikiamų privalumų ir galimybių. Jaunimo manymu, tam, kad įsidarbintum logistikos kompanijoje, būtinas rusų ir kitų užsienio kalbų mokėjimas, privaloma studijuoti transporto vadybą, o įmonių veikloje trūksta pažangių IT sprendimų ir privilegijų darbuotojams. Būtent šio projekto metu bus siekiama paneigti stereotipus, susijusius su logistikos sektoriumi, ir paskatinti jaunimą pasirinkti tarptautinio ir vietinio pervežimo bendroves kaip savo pirmuosius darbdavius“, – komentuoja Gabrielė Beržonskytė.

Tam, kad tikslas būtų sėkmingai įvykdytas, ISM studentai kartu su cargoGO darbuotojais sieks nustatyti patraukliausią darbdavį 19 – 25 metų asmeniui, bandys atsakyti į klausimą, kodėl logistikos sektorius, priešingai nei kitos darbo sritys, ne toks populiarus tarp jaunuolių, ieškos naujų idėjų, siekdami pritraukti praktikantus ir jaunesnio amžiaus darbuotojus į logistikos sektorių, bei analizuos cargoGO atvejį, kada bus individualiai įvertinami bendrovėje jau vykstantys projektai, siekiant įdarbinti daugiau jaunimo, taip pat bus siūlomos ir naujos idėjos šio tikslo įgyvendinimui.
Tikimės, kad šis projektas atneš abipusės naudos ir padės atrasti būdų, kaip pritraukti jaunus žmones dirbti logistikos sektoriuje ir būtent čia siekti karjeros aukštumų.