Organizacijos mikroklimatas – tai visuma veiksnių, kurie daro įtaką efektyviai komandinei veiklai, produktyvumui, asmenybės raidai, darbuotojų gyvenimo kokybei. Reguliariai atliekami mikroklimato tyrimai yra viena iš pagrindinių cargoGO strategijų, siekiant puoselėti Gera dirbti kartu! kultūrą ir užtikrinti teigiamą atmosferą darbe. Šių strategijų įgyvendinimas leidžia efektyviau siekti ekonominių tikslų, padeda išlaikyti turimus bei pritraukti naujus darbuotojus ir yra vienas įmonės konkurencingumo aspektų.

Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip organizacija yra vertinama per darbdavio prizmę, kaip darbuotojai jaučiasi darbe, kokie santykiai vyrauja tarp kolektyvo narių ir vadovo, kokia darbuotojų nuomonė apie organizacijos vykdomą išorinę ir vidinę komunikaciją bei įvertinti darbuotojų motyvaciją, tikslus ir vertybinį mąstymą. Svarbiu tyrimo aspektu tapo darbuotojų savijauta pandemijos metu, buvo siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojai jaučiasi, dirbdami nuotoliniu būdu, ar gauna visą jiems reikalingą informaciją, ar jaučiasi saugūs. Tokio pobūdžio tyrimai leidžia objektyviai įvertinti darbuotojų nuotaikas ir lūkesčius, išsiaiškinti probleminius dalykus ir stiprinti tas sritis, kuriose darbuotojai įžvelgia taisytinų dalykų.

cargoGO Valdybos narė Jūratė Butinavičienė, organizacijoje atsakinga už vidinės kultūros puoselėjimą, sako, kad teigiamas mikroklimatas yra vienas svarbiausių organizacijos sėkmę lemiančių veiksnių. „Jau daug metų puoselėjame logistikos sektoriui unikalią vidinę kultūrą, kurios dėka pasiekėme puikių rezultatų ir esame tarp lyderių. Pastebime, kad teigiamo mikroklimato užtikrinimas tiesiogiai koreliuoja ir su pasiekiamais rezultatais, kai darbuotojai jaučiasi saugūs, vertinami, jiems yra suteikiamas grįžtamasis ryšys, tai atsispindi ir rezultatuose“ – pabrėžia Valdybos narė.

Laikotarpis, kai jau metus gyvename karantino sąlygomis, verslui tapo nemenku iššūkiu. Prieš pandemiją nuotolinis darbas buvo retai taikoma išimtis, tačiau dabar tapo neatsiejama kiekvieno darbuotojo darbo dalis. Kaip keičiasi bendravimas, informacijos perdavimas, komandos narių tarpusavio ryšiai, autoritetas ir pasitikėjimas, kai biuro durys užsidaro, o darbas perkeliamas į namų erdvę? cargoGO pavyko sklandžiai pereiti prie nuotolinio darbo organizavimo, taip pat buvo dedamos visos pastangos, kad būtų išlaikytas geras organizacijos mikroklimatas, darbuotojų motyvacija, pasitenkinimas darbu, pasitikėjimas kolegomis ir vadovu, o su pandemija susiję pokyčiai neturėtų neigiamos įtakos pasiektiems rezultatams.

Vidinės kultūros puoselėjimas karantino laikotarpiu įgavo visai kitą prasmę, kai neeilinėmis sąlygomis teko užtikrinti geras darbo sąlygas, darbuotojų produktyvumą, rūpintis jų emocine sveikata. 2020 m. gruodžio mėnesį cargoGO atliktas mikroklimato tyrimas parodė, kad įmonei pavyko net ir karantino laikotarpiu išlaikyti aukštus rodiklius visose pagrindinėse srityse. Darbuotojai organizacijos mikroklimatą įvertino 4,5 balais iš galimų 5, o praėjusiais metais šis rodiklis buvo vertinamas tik 3,7 iš 5. Toks vertiniams rodo, kad tinkami organizacijos veiksmai davė puikių rezultatų – pandemijos akivaizdoje darbuotojai jaučiasi saugūs, įvertinti, jiems yra suteikiamas grįžtamasis ryšys, o atliktus darbus lydi puikūs rezultatai.

Išaugo saugumo ir stabilumo poreikis

cargoGO darbuotojai teigiamai vertina organizaciją, kurioje dirba, čia gali save realizuoti ir tobulėti, tačiau pastebima, kad laikui bėgant keičiasi ir darbuotojų lūkesčiai, svarbesni tampa vis kiti aspektai. Šiandien kur kas labiau akcentuojamas saugumas, pasitikėjimas, lojalumas nei statusas ar pripažinimas. Pagrindinė šių pokyčių priežastis – paskelbta pandemija.

„Greitai besikeičianti situacija rinkoje, nežinomybė dėl paskelbtos pandemijos, kelia nerimą, tačiau galime džiaugtis, kad mums, kaip organizacijai, pavyko puikiai susitvarkyti su iškilusiais iššūkiais ir sėkmingai tęsti darbus, net ir sudėtingomis sąlygomis bei pavyko išlaikyti aukštą darbuotojų motyvaciją ir darbo efektyvumą. Pastebėjome, kad karantino metu darbuotojai palaikymo ir saugumo tikisi ne tik iš Vyriausybės, bet ir iš darbdavio, todėl mes, jausdami atsakomybę prieš darbuotojus, suteikėme jiems visą informaciją ir stengėmės išlaikyti pozityvumą, o iškilus nenumatytoms situacijoms, operatyviai jas sprendėme“ – sako Personalo skyriaus vadovė Gabrielė Beržonskytė.

Įvedus nuotolinį darbą, vienas pagrindinių saugumą darbuotojams užtikrinančių aspektų buvo pasiektų rezultatų ir kitų naujienų dalijimasis su visais darbuotojais organizacijos vidinėse platformose. Atvirumo politika – neatsiejama cargoGO strategijos dalis, o informacijos sklaida leido užtikrinti darbuotojams saugumo poreikį ir pasitikėjimą darbdaviu, nes žinojimas, kad darbdavys yra atviras leidžia jaustis saugiai ir užtikrintai.

Grįžtamojo ryšio svarba

Analizuojant mikroklimato tyrimo rezultatus, buvo pastebėta, kad didžioji dalis darbuotojų akcentuoja grįžtamojo ryšio svarbą. Per naktį perkėlus cargoGO biurą į beveik 100 skirtingų lokacijų – kiekvieno darbuotojo namus, vidinė komunikacija, artimas bendravimas su darbuotojais, domėjimasis, kaip jiems sekasi, leido kurti pasitikėjimu grįstus santykius ir užtikrinti gerą darbuotojų emocinę būseną ir vidinę motyvaciją.

Mikroklimato tyrimo rezultatai parodė, kad darbuotojams yra svarbūs atviri santykiai su vadovu, kurie leidžia tobulėti, siekti aukštesnių pozicijų, būti pastebėtais ir įvertintais. Net 88% darbuotojų sako, kad grįžtamasis ryšys iš vadovo yra bene didžiausią sėkmę lemianti darbo dalis.

cargoGO Vykdomasis Direktorius Osvaldas Švitra teigia, kad darbuotojai yra didžiausia organizacijos vertybė, nes tik dėl darbuotojų mes šiandien galime džiaugtis puikiais rezultatais ir vykdoma organizacijos plėtra. Diegdami „Gera dirbti kartu“ kultūrą, siekiame, kad darbe visi jaustųsi vertinami, išklausomi, jaustų komandinę dvasią bei tobulėtų tiek kaip asmenybės, tiek kaip savo srities profesionalai. O karantino metu grįžtamasis ryšys tapo itin svarbus, siekiant išlaikyti darbuotojų gerą emocinę būseną ir motyvaciją. Įvairių apklausų ir pokalbių metu skatinome darbuotojus kalbėti, išsipasakoti, kaip jie jaučiasi ir stengėmės atliepti išsakytus jų poreikius.

Naujo darbuotojo adaptacija

Naujo darbuotojo įvedimas į darbus ir supažindinimas su organizacija, dirbant nuotoliniu būdu, įgavo visai kitą prasmę pandemijos metu. Aiškus naujoko įvedimo procesas, pasiskirstytos atsakomybės, vadovo ir kitų komandos narių įtraukimas, grįžtamasis ryšys – kertiniai aspektai, kurių dėka net ir pandemijos metus organizacijai pavyko įtraukti naujus darbuotojus į komandas ir prisidėti pasiekti puikių rezultatų.

Analizuojant mažiau nei 3 mėnesius dirbančių darbuotojų atsakymus, pastebima, kad naujoje darbovietėje jie jaučiasi puikiai, gali save realizuoti tie kaip asmenybės, tiek kaip savo srities profesionalai. Greitas darbuotojų įsiliejimas naudingas ir naujokui, ir organizacijai – užtikrinus tinkamą naujoko įvedimą, jis daug greičiau perpranta darbo specifiką ir pasiekia puikių rezultatų.

Bendros veiklos ir santykiai su kolegomis

Personalo skyriaus vadovė Gabrielė Beržonskytė sako, kad komandos būrimas, bendravimo skatinimas tapo nemenku iššūkiu, kaip nuotoliniu būdu burti komandą, tačiau net ir organizuojant įvairias iniciatyvas, kurioms nereikalingas gyvas kontaktas, pavyko pasiekti puikių rezultatų. Karantino metu vykdėme įvairias iniciatyvas, skatinome darbuotojus dalintis savo laisvalaikiu su kolegomis, kvietėme įsitraukti į žingsnių rinkimo iššūkį ar virtualų Advento kalendorių. Geriausių darbuotojų apdovanojimus taip pat organizavome nuotoliniu būdu. Šių iniciatyvų dėka mūsų darbuotojai net ir dirbdami iš namų ir gyvai nesutikdami kolegų, nesijautė vieniši, bendravo tarpusavyje ir geriau vieni kitus pažino. O didelis darbuotojų įsitraukimas į šias iniciatyvas ir teigiamas grįžtamasis ryšys rodo, kad pavyko puikiai atliepti darbuotojų bendrystės poreikius bei palaikyti ir stiprinti darbuotojų tarpusavio santykius.

Mikroklimato tyrimo atsakymuose išryškėja, kad organizacijoje vyrauja geri ir pasitikėjimu paremti santykiai, tiek atskirų skyrių viduje, tiek visos organizacijos mastu. Organizacijoje vyraujančius santykius geriausiai apibūdina žodis „Puikūs“. Tokie atsakymai tik dar kartą patvirtina, kad organizacijoje kuriama „Gera dirbti kartu!“ kultūra yra vertinama ir prisideda prie gerų rezultatų. Tai yra organizacijos išskirtinumas ir dėl šios priežasties žmonės renkasi čia dirbi.

Nėra vieno aiškaus recepto, kaip išlaikyti darbuotojus organizacijoje ir pritraukti naujus, tačiau cargoGO patirtis rodo, kad svarbiausias aspektas yra nuolatinis kalbėjimas su darbuotojais, įsiklausymas į jų poreikius. Organizacijai svarbu žinoti, koks mikroklimatas vyrauja, nes daugelį mikroklimatą įtakojančių veiksnių galima keisti ir tobulinti, taip užtikrinant darbuotojų pasitenkinimą darbu. Paskelbta pandemija, permainos rinkoje, technologinės inovacijos, intensyvi verslo plėtra – tai yra faktoriai, stipriai veikiantys darbuotojų savijautą, motyvaciją, norus, planus, ambicijas, pasitikėjimą darbdaviu, kolegomis ir pačiais savimi.