Mūsų darbuotojai dalyvavo IMPROVEMENT UAB organizuojamuose LEAN mokymuose.
Lean yra lyderystės elgesiu pagrįsta kultūra, paremta orientacija į darbuotojų įsitraukimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės kūrimo klientui nuolatinį didinimą taip kad: vertę kuriančio darbo dalis veikloje būtų kuo didesnė, o vertės nekuriančio darbo dalis būtų kuo mažesnė; klientas gautų jam reikiamą vertę (produktą, paslaugą) per trumpesnį laiką; klientui suteikiamos vertės (produkto, paslaugos) kokybė būtų stabili, nepriklausomai nuo laiko ar darbuotojų.
Transporto vadovas Osvaldas po mokymų atsiliepia: „Mokymuose buvo akcentuojama, kad organizacija yra visuma. Jeigu yra iškilusi problema viename skyriuje – tai yra visos organizacijos problema ir visi darbuotojai turi būti suinteresuoti ją spręsti. Taip pat buvo ugdomas prevencinis mąstymas – prevencinių rodiklių sekimas įmonės valdyme padėtų išvengti jau įvykusių problemų. Kiekvienas darbuotojas organizacijoje turi dirbti savo klientui, klientai gali būti personalo skyriui – darbuotojai, o pardavimų padaliniui – tiesioginiai klientai. Kaip vadovas, aš gavau labai naudingų patarimų: įsigilinti į kiekvieno darbuotojo darbą, peržvelgti problemų sprendimo procesą ir stengtis, kad kiekviena išspręsta problema leistų pažinti savo darbuotojus geriau ir ateityje trumpintų problemos sprendimo laiką.“
Taip pat plačiai buvo analizuojamas STAR (situation – task – action = result) metodu paremtas problemų sprendimo procesas:
Dėkojame organizatoriams už labai produktyvų laiką ir žinių pasidalijimą. Organizacijos viduje jau taikome žinias praktiškai, kurias įgijome mokymų metu!